InstagramFacebookGoogle Mapa logo

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují vztahy mezi provozovatelem restaurace (dále jen „Provozovatel“) a zákazníky restaurace (dále jen „Zákazník“).

2. Provozní doba

Restaurace je otevřena dle provozní doby uvedené na našich webových stránkách a v prostorách restaurace. Provozní doba může být změněna bez předchozího upozornění.

3. Objednávky

Objednávky lze provádět prostřednictvím našeho webového portálu nebo mobilní aplikace. Každá objednávka musí obsahovat správné a úplné údaje, včetně doručovací adresy a kontaktního telefonního čísla.

4. Potvrzení objednávky

Po odeslání objednávky obdrží Zákazník potvrzení objednávky prostřednictvím e-mailu nebo SMS. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku v případě nesprávných nebo neúplných údajů.

5. Ceny a platby

Ceny za pokrmy a nápoje jsou uvedeny v jídelním a nápojovém lístku. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění. Platby jsou přijímány v hotovosti, platebními kartami a dalšími platebními metodami dle aktuální nabídky.

6. Reklamace

Pokud Zákazník není spokojen s poskytovanými službami nebo kvalitou pokrmů, je povinen tuto skutečnost oznámit personálu restaurace ihned, aby mohla být zjednána náprava. Reklamace podané později nebudou uznány.

7. Odpovědnost

Provozovatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození osobních věcí Zákazníků v prostorách restaurace. Zákazníci jsou povinni pečovat o své osobní věci.

8. Ochrana osobních údajů

Provozovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje Zákazníků v souladu s platnými právními předpisy a zásadami ochrany osobních údajů uvedenými na našich webových stránkách.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto Podmínky. Aktuální verze Podmínek je vždy dostupná na webových stránkách restaurace.

Děkujeme, že jste si přečetli naše Všeobecné obchodní podmínky. Těšíme se na vaši návštěvu!